امروز : جمعه ، 15 آذر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
معرفی آزمایشگاه

 

مسئول فنی: دکتر هوشنگ قاضی زاده احسائی

به آدرس : بلوار جهاد – کوچه 12

با بخش های:

                   بیوشیمی، هورمون شناسی، خون شناسی و انعقاد، میکروب شناسی،

                   انگل شناسی، ایمنی و سرم شناسی، تجزیه ادرار و سنگ های ادرار، مولکولی