امروز : پنج شنبه ، 23 آبان 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه خلط

1-    در حالت ناشتایی دهان خود را با سرم فیزیولوژی شستشو دهید تا باقی مانده غذایی در دهان شما نباشد.

2-  افزایش خلط , بیمار باید نفس عمیق کشیده و آنرا لحظه ای نگه داشته , سپس با سرفه ای شدید خلط خود را خارج سازد.

3- هنگام سرفه کردن باید دهان بسته, بزاق و ترشحات بینی نباید همراه خلط جمع آوری شود .نمونه خلط باید عاری از ذرات غذا و یا باقیمانده آن و یا سایر مواد خارجی باشد.

4-  نمونه خلط 24 ساعته مناسب نمی باشد .در این موارد جلوگیری از آلودگی مشکل بوده و یک نمونه با غلظت میکروارگانیسم بالا با نمونه های بعدی رقیق خواهد شد.