امروز : یکشنبه ، 28 مهر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
بخش هماتولوژی وانعقادی
PT
PTT
FIBRINOGEN
PROTEIN C
PROTEIN S
ANTITHROMBINlll
CBC+DIFF
ESR
NBT
Retic
G6PD
Osmotic Fragility
Sickle Cell
Hb A2
HbF
Hb electrophoresis