امروز : جمعه ، 15 آذر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
بخش میکروب شناسی وتجزیه ادرار واسپرموگرام

کشت وآنتی بیوگرام کلیه نمونه ها توسط دستگاهVITEK 2 Compact در آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر