امروز : جمعه ، 15 آذر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
دستورالعمل تست GTT وGCT

دستورالعمل تست GTT و GCT

 

 

* در ابتدا قند ناشتا بیمار چک شده ،در صورتیکه نرمال بود روز بعد جهت انجام تست ها مراجعه می کنند.

 

1- جهت تست GCT ابتدا قند ناشتا گرفته شده سپس طبق دستور پزشک پودر گلوکز را آماده وبه بیمار می دهیم وپس از یک ساعت مجددا نمونه خون بیمار گرفته می شود.

 

2- جهت تست GTT ابتدا از بیمار قند خون وادرار ناشتا گرفته می شود وسپس طبق دستور پزشک پودر گلوکز آماده وبه بیمار می دهیم ، پس از 1 و2 و3 ساعت از زمان مصرف شربت قند خون وادرار گرفته می شود.

 

نکته : پودر تهیه شده باید در زمان 5 دقیقه نوشیده شود وتا اتمام نمونه گیری از مصرف مواد غذایی- استعمال دخانیات و ورزش خودداری شود.

نوشیدن کمی آب بلامانع است.