امروز : جمعه ، 15 آذر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
سیاست محرمانگی اطلاعات بیماران

 

بیماران و مراجعین محترم آزمایشگاه سپهر از آنجا که براساس الزامات مدیریتی ، آزمایشگاه موظف به حفظ محرمانه بودن اطلاعات شما می باشد

لذا:

1-     جواب آزمایش صرفا بعد از ارائه قبض آزمایش تحویل می گردد .

2-    از اعلام نتایج آزمایش بصورت تلفنی معذور می باشیم

3-    ارسال نتایج از طریق تلگرام صرفا با شماره ای که در درخواست شما کتبا اعلام شده صورت می گیرد.

4-    تنها بیمار از طریق کدی که در اختیار ایشان قرار می گیرد می تواند نتایج خود را درسایت آزمایشگاه ببیند .

5-    بجز در مواردی که قانون وزارت بهداشت و  درمان به جهت اطلاع و پیشگیری از برخی بیماری های مسری الزام کرده که نتایج در اختیار آن مرجع قرار می گیرد در سایر موارد اطلاعات بیمار در اختیار هیچ نهادی قرار نمی گیرد.

6-    کارکنان آزمایشگاه کلیه بخشهای آزمایشگاه متعهد گردیده اند بیماران را به سایرین منتقل ننمایند.